____

תוכנית תלת שנתית לטיפול זוגי ומשפחתי וטיפול מיני

מיניות שלמה היא אחד המרכיבים המרכזיים של הרווחה הנפשית. גם השאיפה לקשר זוגי ומשפחתי מיטבי מהווה בסיס לבריאות ואושר האדם. למערכות היחסים שמקיים האדם ובעיקר מערכת היחסים הזוגית, יש השפעה רבה על טיב המערכת המינית ומצד שני, על היווצרותם ושימורם של בעיות בתפקוד המיני.

הטיפול המיטבי בבעיות בתפקוד המיני יבקש להסתכל על התמונה השלמה הכוללת את כל מרכבי מערכות היחסים, החל מהיבטים הביולוגים ופסיכולוגיים של כל אחד ואחת מבני הזוג ועד הקשר שנרקם ביניהם.  

השילוב בין תחומי ידע אלו טבעי ואף מתבקש ועם זאת, עד כה לא נפתחה בארץ תוכנית מקצועית המשלבת הכשרה לשני התחומים יחד. תוכנית זו נולדה מתוך זיהוי הצורך בהכשרת מטפלים מומחים למיניות ולזוגיות גם יחד.


מטרות התכנית
להכשיר מטפלים מומחים בתחום המיניות, הזוגיות והמשפחה, על פי ידע אקדמי נרחב ועדכני, תוך רגישות להיבטים התרבותיים הייחודיים לחברה הישראלית.

אוכלוסיית היעד
בעלי תואר שני בתחום הטיפול והפסיכותרפיה, כגון עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, רופאים, אחיות.

תנאי קבלה
מועמדים בעלי הכשרה רלוואנטית, יתקבלו לאחר ראיון אישי.

מבנה התכנית 
הלימודים יתקיימו במשך שלוש שנים במרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה הר הצופים בירושלים בימי שני, בשעות 16:00-09:00, סה"כ 720 שעות לימוד. תחילת הלימודים: י"ג חשון תשע"ט, 22.10.18.

תוכניות חלקיות
התוכנית בנויה בצורה המאפשרת להתמחות במקצועות טיפול מיני או טיפול זוגי ומשפחתי בלבד וכן להשלים קורסים בודדים בהתאם לדרישות האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי.

שכר לימוד
11,700 ₪ לכל שנת לימודים + 300 ש"ח דמי הרשמה.
מחירים עבור תוכניות חלקיות או עבור קורסים בודדים ניתן לקבל במשרד.

תעודה 
עם סיום התוכנית ועמידה בדרישות הנוכחות והמטלות תוענק תעודת בוגר מטעם מרכז רותם והמרכז האוניברסיטאי הדסה בהתאם לחטיבות שנלמדו.

אישור האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי והאגודה לטיפול מיני
התוכנית עונה על דרישות האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי והאגודה לטיפול מיני (איט"ם) למעט צבירת שעות עבודה מעשית, התמחות והדרכה הנדרשות לאחר סיום הלימודים.
הכרה כחבר באגודות הינה בסמכותן של האגודות בלבד.
 
Powered by ActiveTrail